Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Komplexní správa Vaší nemovitosti:

 • zpracování roční závěrky SVJ / BD, veškerá daňová přiznání
 • zpracování rozpočtu, organizace a příprava výročních schůzí
 • roční rozúčtování nákladů spojených s užíváním domu a pozemku
 • vedení termínů revizí a poskytnutí kontaktů na revizní firmy
 • vedení účetnictví, evidence pohledávek a závazků, kontrola úhrad
 • vymáhání pohledávek (upomínky, uznání dluhu, splátkové kalendáře, vykonatelnost, soudní vymáhání)
 • zastupování při všech správních řízeních před FÚ, obchodním rejstříkem, OSSZ, zdravotními poj., katastrálním úřadem atd.
 • vedení řádné členské evidence
 • správa datové schránky, elektronická komunikace
 • konzultace při rekonstrukcích domu, včetně návrhu na jejich financování (zajištění úvěrů), organizace výběrových řízení
 • asistence při převodu členského podílu v družstvu či převodu jednotky

a to vše za cenu 150 Kč / měsíc / jednotka (nebo dle dohody)

Ušetříme Váš čas a rozšíříme Vaše obzory, informujte se na nás, věříme, že uslyšíte kladné reference.

Ve našem okolí se podílíme na správě těchto domů v Brandýse n./Labem-Stará Boleslav:

v ulici Pplk. Sochora, Sídliště, Nádražní, Sídliště BSS,  Kaštanová, J. Truhláře, Zápská, Chobotská 

Podíleli jsme se na založení a institucionalizaci několika bytových družstev či společenství vlastníků, spolupracujeme přímo s notářskou kanceláří. Firemní portfolio naší účetní kanceláře zahrnuje více než 50 klientů také z řad řemeslníků, architektů, stavebních společností, sdílejte potřebné informace a kontakty. Pro naše klienty z řad bytových družstev zajišťujeme i „privatizaci“ domu, tedy rozdělení domu na bytové či nebytové jednotky a jejich převod do osobního vlastnictví. V případě převodu bytu do SVJ a případném zániku družstva, zajišťujeme i jeho likvidaci.

Napsat komentář